loading
close
Loading.. new window reload
quote

Begeleide Intervisie

Begeleide intervisie zien we binnen de ziekenhuiswereld nu nog vooral  in de opleiding tot medisch specialist. Veel ziekenhuizen hebben hier inmiddels ervaring mee en er is veel over gepubliceerd, deels door Coaches voor Medici, deels door anderen (zie onder). Vanwege de nieuwe eisen die aan de opleidingen gesteld worden (CCMS besluit 2011) is begeleide intervisie als onderwijsvorm  belangrijk. Opleiders nemen ook steeds vaker deel aan begeleide intervisiegroepen. Hierin bespreken zij hun ervaringen als opleider. Tenslotte nemen specialisten ook vaker deel aan begeleide intervisie.

Veel huisartsen nemen tegenwoordig deel aan een intervisiegroep, al dan niet begeleid. De ervaring leert dat begeleide groepen meestal méer opleveren omdat de begeleider voor een goede leeromgeving zorgt. Dat betekent vooral de veiligheid om ook minder succesvolle verhalen in te brengen, en oog voor ieders professionele ontwikkeling. 

Doel

Begeleide intervisie beoogt het leren van ervaringen te versterken. Daarbij is het delen van een ervaring vaak prettig en is het soms  nodig om stoom af te blazen. De begeleider stimuleert dat het daarbij niet blijft, maar dat er constructief gezocht wordt naar mogelijkheden om van de ervaring te leren. Groepen die langer bestaan zijn vaak goed in staat om na een periode van begeleiding zelfstandig verder te gaan.

Thema’s die vaak aan bod komen

  • Indrukwekkende casuïstiek
  • Werkdruk; balans werk-privé
  • Samenwerking/conflicten met patiënten, verpleegkundigen, specialisten en collega-A(N)IOS
  • Eisende en/of agressieve patiënten of familie van patiënten
  • Begeleiding van terminale patiënten, euthanasie
  • Afgrenzen van verantwoordelijkheid
  • Feedback geven en ontvangen
  • Angst voor fouten
  • Omgaan met klachten

Begeleide intervisie vindt plaats in groepen van zes tot acht personen, vanuit eenzelfde discipline, ook wel multidisciplinair. Soms gaat het om een traject van een beperkt aantal bijeenkomsten, bijvoorbeeld acht keer, eens in de vier weken. Er bestaan ook doorlopende groepen die ca zes keer per jaar bijeen komen.

Begeleide intervisie door A(N)IOS

Begeleide intervisie kent vele verschillende vormen. Coaches voor Medici ontwikkelde speciaal voor A(N)IOS in ziekenhuizen begeleide intervisie als onderwijs in de competenties 'Communicatie, Samenwerking en Professionaliteit' (2, 3 en 7 van de CanMEDS). Dit onderwijs vindt sinds 2011 plaats in UMC Utrecht, het Slotervaartziekenhuis Amsterdam, het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam, het Flevoziekenhuis in Almere en het UMC Groningen. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de methode klik hier