loading
close
Loading.. new window reload
quote
< Terug naar Overzicht
Coach image

Social media

LinkedIn

Gegevens coach

Fatma Kiymazaslan

Email
Provincie
Bedrijfsnaam
Plaats
Postcode
Telefoonnummer
Website

Specialisatie

Teamcoaching
Loopbaan Begeleiding
Supervisie
Coaching
Begeleide Intervisie

Persoonlijke tekst

Ik ben Fatma Kiymazaslan, de vrouw achter praktijk SCHIP voor professionele begeleiding. Als leer- supervisor/coach/intervisor vaar ik al sinds 2003 met veel plezier en toewijding mijn praktijk SCHIP. Het leven zie ik als een ontwikkelingsreis en de verandering de basis hiervan. In de ontmoeting met de ander, inspireren en vormen we elkaar als mens/professional. Ik ben ervan overtuigd, dat wij mensen pas vanuit onze innerlijke kracht optimaal kunnen werken en leven, wanneer de dimensies van willen, kunnen, denken en voelen op elkaar afgestemd zijn. Daarom vind ik het geweldig, om met professionals op ontwikkelingsreis te gaan en als Supervisor deelgenoot te zijn van hun leerproces en ontdekkingen en te zien hoe ze als professional optimaal zelfsturing ontwikkelen en tot hun recht komen in werk- leven! Ik ben NHG en LVSC geregistreerd als Supervisor, Leersupervisor en Coach. Ik bied supervisie, coaching, team intervisie, - intervisiescholing aan professionals, die werken met en voor mensen. Ik ben bevoegd om accreditatiepunten te verlenen voor intervisiegroepen (EKC).
 

Ik ben o.a. verbonden aan- en superviseer medici van VUmc, Erasmus MC- Huisartsenopleiding en medici specialisten. Daarnaast bied ik als senior- supervisor, leersupervisie aan supervisoren en coaches in opleiding. Bevorderen en behouden van deskundigheid als supervisor/professional vind ik zeer belangrijk. Om die reden ben ik ook LVSC regio coördinator, Den Haag. Mijn werkwijze kenmerkt zich door: heldere afspraken en structuur, transparante communicatie, veiligheid in balans met voldoende uitdaging tot leren. Een pro- actieve, doelgerichte, maar respectvolle benadering. De supervisant is doeleigenaar in het supervisietraject. Dit uit zich in het formuleren van concrete leerwensen en leerdoelen van de supervisant bij de start. Die vormen de rode draad voor het leerproces. Wat resulteert in een professional met een versterkt zelfsturend vermogen, die werkt vanuit innerlijke kracht en bezieling, creëert de ruimte om te “leren”, om te “zijn” en te doen waar ze echt goed in zijn als mens en als professional! Ik bekleed ook de functies van lid klachtencommissies en bezwarencommissies.  Kennismakingsgesprek/intake is geheel vrijblijvend. Tel. 06-538 15 126.”
 

 

< Terug naar Overzicht