loading
close
Loading.. new window reload
quote
< Terug naar Overzicht
Coach image

Social media

LinkedIn

Gegevens coach

Gé Bontenbal

Email
Provincie
Bedrijfsnaam
Plaats
Postcode
Straat
Telefoonnummer
Website

Specialisatie

Teamcoaching
Loopbaan Begeleiding
Training
Supervisie
Coaching
Begeleide Intervisie
Gespreksleider visitatie
EIF voor SO

Persoonlijke tekst

Wat kun je van mij verwachten? Ik kan goed luisteren en kan betrokken, nieuwsgierige vragen stellen.Ik probeer aan te haken bij de dominante leerstijl zodat er zo effectief mogelijk geleerd kan worden.Ik hou van structuur en probeer resultaatgericht de leerdoelen te verwezenlijken.Ik vind het prettig om naar grotere verbanden te kijken maar heb ook veel plezier in oog voor detail.Ik vind het belangrijk om samen te zoeken naar keuzemogelijkheden en gedragsalternatieven.Humor is voor mij door het relativerende ervan van grote waarde.Ik heb als basis een vriendelijke open houding, maar kan ook confronteren als dat nodig of nuttig is.Uitdagen tot verdere ontwikkeling en het ontdekken van nieuwe gezichtspunten of het opdoen van nieuwe ervaringen vind ik belangrijk.In rust en veiligheid overzicht krijgen op de eigen werksituatie en dan samen afgestemd bekijken waar en hoe veranderingen aangebracht kunnen worden is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Ik hecht veel waarde aan het geven en ontvangen van feedback. Ik werk onder andere met elementen uit de Transactionele Analyse waar dat zinnig is en met kernkwaliteiten van mensen, een manier die een verfrissende kijk op de eigen-aardigheden kan geven.Ik houd er ook van om zo nodig te werken vanuit het perspectief van de oplossingsgerichte benadering. Er kunnen gerichte opdrachten gegeven worden tijdens de bijeenkomsten om tot verdere verdieping te komen.

< Terug naar Overzicht