loading
close
Loading.. new window reload
quote
< Terug naar Overzicht
Coach image

Social media

Gegevens coach

Lili van Rhijn

Email
Provincie
Bedrijfsnaam
Plaats
Postcode
Straat
Telefoonnummer
Website

Specialisatie

Supervisie
Coaching
Gespreksleider visitatie

Persoonlijke tekst

Ieder mens kan leren zijn (eigen) wijsheid te gebruiken. Dit kan het beste wanneer er een integratie ontstaat tussen wat je voelt, denkt en aan je lijf ervaart. Bewustwording is daarbij een belangrijke stap, maar lang niet altijd makkelijk. Leren gaat in kleine stappen en het is goed dit niet te willen verhaasten. En leren gaat meestal niet alleen van een leien dakje. Confrontatie met iets wat niet lekker gaat vormt een belangrijke ingang om echt nieuwe dingen te leren. Vrijer om te handelen wordt je als mens aan de hand van levenservaringen, die je onderzoekt en dit zal altijd verdere ontwikkeling vragen. Wie bij mij in supervisie komt kan verwachten: Ruimte om te leren, om dingen in en aan jezelf te ontdekken en verder te ontwikkelen. Goede structuur, minder goede tijdsbewaking Alle emoties komen aan bod: plezier, boosheid, angst en verdriet, niets hoeft vreemd te zijn. Juist humor en lichtheid horen er bij. Fouten maken is niet erg, ze niet onder ogen willen zien in zekere zin wel. Dus probeer zo open mogelijk naar jezelf te kijken en gebruik deze plek om met plezier te leren. Mochten er wrijvingen of conflicten spelen, dan is het belangrijk dit te bespreken. Spannend voor ons beiden/allemaal, maar wel een belangrijke voorwaarde om in een setting als deze te kunnen werken. Ik kan goed doorvragen, maar ben daar niet altijd makkelijk in. Bij mij vind je niet alleen een warm bad van erkenning, maar ook de uitdaging van onderzoeken van nieuwe gezichtspunten en opdoen van nieuwe ervaringen. Van wie bij mij in supervisie komt verwacht ik … Openheid, de wil om te leren en daarbij jezelf te onderzoeken. Het maken van een reflectieverslag van iedere bijeenkomst, desgevraagd een inbreng voor te bereiden en bij de tussen- en eindevaluatie schrijven van een verslag Lili van Rhijn

< Terug naar Overzicht