loading
close
Loading.. new window reload
quote
< Terug naar Overzicht
Coach image

Social media

LinkedIn

Gegevens coach

Rianne Maillé

Email
Provincie
Bedrijfsnaam
Plaats
Postcode
Straat
Telefoonnummer
Website

Specialisatie

Training
Supervisie
Coaching
Begeleide Intervisie
Gespreksleider visitatie

Persoonlijke tekst

Wat ik belangrijk vind: Zorgen voor een veilige en prettige sfeer, waarin mensen zich kwetsbaar kunnen en durven opstellen, er respect en begrip is voor de vragen en ervaringen. Zodoende ontstaat er een goede voedingsbodem voor inzicht, ontwikkeling en groei. Ik ga moeilijke gesprekken, ervaringen of een persoonlijke vraag niet uit de weg en vind het daarnaast prettig bij tijd en wijlen humor te gebruiken; het is belangrijk om ook te kunnen relativeren. Ik voel me betrokken bij medisch professionals omdat ik zie hoeveel eisen het werk aan hen stelt, alsmede de grote verantwoordelijkheid voor patiënt, familie en collega’s. Dit geldt zeker voor artsen in opleiding, die werk, opleiding en privéleven in balans proberen te brengen en te houden. Achtergrond, opleiding en ervaring: Psycholoog/Coach/Supervisor (Registratie NHG, Psycholoog-NIP). Sinds 2009 coach ik indivduele huisartsen en specialisten, al dan niet nog in opleiding. Ook verzorg ik begeleide intervisies voor diverse groepen (huisartsen, specialsiten in opleiding, opleiders), en geef ik trainingen. Sinds 2004 ben ik psycholoog-docent aan de Huisartsopleiding van het UMCU. Daar ben ik intensief betrokken bij de scholing, ontwikkeling en coaching van zowel huisartsen in opleiding als van opleiders. Ook coördineer ik het reflectie-onderwijs en de supervisie voor aios en opleiders van deze opleiding. Ik heb sinds mijn afstuderen als psycholoog –NIP, in 1987, ruime ervaring opgedaan in studentenonderwijs, psychologische hulpverlening in de eerste lijn en in wetenschappelijk onderzoek. Ik werk samen met diverse medisch specialisten.

< Terug naar Overzicht