loading
close
Loading.. new window reload
quote

Coaching

"Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardig partner de klant ondersteunt bij het behalen van zelf gekozen doelen."

Belangrijk bij de start van een coachingstraject is

 • Een goede, gecertificeerde en geregistreerde coach. CvM coaches hebben allen een meerjarige gecertificeerde opleiding in coaching voltooid en worden elke vijf jaar opnieuw geregistreerd. Aan nascholing en het aantal gewerkte uren worden specifieke eisen gesteld.
 • Duidelijke afspraken over de doelen en de in te zetten middelen.

 

Waarom coaching?

De redenen om in coaching te gaan kunnen heel verschillend zijn:

 • Een arts kan de behoefte hebben om eens uitgebreid stil te staan bij zijn beroep of functie. Hoe zit het met het plezier in het werk? Welke richting gaan de ontwikkelingen op? Is dat de gewenste richting? Of moet er iets bijgestuurd worden? Wat dan en hoe dan? In deze gevallen is er geen sprake van een duidelijk probleem, eerder van een wens om het functioneren te optimaliseren, ofwel het plezier in het werk vast te houden of verder te vergroten. 
 • Er kan ook sprake zijn van een duidelijk geïdentificeerd probleem: het werk is niet leuk meer, te zwaar, te stressvol. De samenwerking met de collega's is moeizaam. Het vak is te zeer veranderd om er nog van te kunnen genieten. Het zijn slechts enkele voorbeelden.
de praktijk wijst uit dat de redenen vaak een mix zijn van bovenstaande voorbeelden.
 
De werkwijze van de coach wordt afgestemd op dat wat past bij u en uw vragen. 
Een heldere formulering van wat u wilt bereiken is het startpunt. 
 
 • U visualiseert een helder beeld van wat u wilt bereiken. 
 • U wilt knelpunten leren kennen en daar lering uit trekken.
 • U wilt uw kwaliteiten in kaart brengen en weer vol energie verder gaan met wat voor u belangrijk is.
 

Oplossingsgericht coachen

Veel van onze coaches werken volgens de oplossingsgerichte coaching. 

De oplossingsgerichte benadering komt uit de Amerikaanse school van de solution focused therapy. Coaching is natuurlijk geen therapie, maar de oplossingsgerichte beginselen zijn in coaching een krachtig element. Veel van de CvM coaches hebben inmiddels een aparte opleiding in 'Oplossingsgericht Coachen' op hun CV staan.

De uitgangspunten van oplossingsgericht coachen zijn:

 • Stop met wat niet meer werkt
 • Doe meer van wat wél werkt
 • Geen enkel probleem is constant aanwezig
 • Je hoeft de oorzaak niet altijd te weten om de oplossing te vinden
 • De klant weet de oplossing

Los van de oplossingsgerichte benadering hebben CvM coaches een arsenaal aan coachingsmodellen tot hun beschikking.

Praktisch

 • Coaching beslaat meestal zo' n tien gesprekken van een uur, eens in de twee weken.
 •  Accrediteringspunten kunnen worden aangevraagd (voor huisartsen worden zij altijd toegekend).

Literatuur

MC2011 - neem jezelf eens onder de loep