loading
close
Loading.. new window reload
quote

FAQ

Wat heeft Coaches voor Medici dat anderen niet hebben?

Bij CvM zijn ruim 120 coaches aangesloten die zelf arts zijn, of psycholoog met veel ervaring in het werken met artsen. Alle coaches hebben een gecertificeerde meerjarige opleiding op dat gebied. Er bestaat géén andere organisatie die deze combinatie biedt van deskundigheid en specifieke ervaring.

Hoe wordt de kwaliteit van Coaches voor Medici gewaarborgd?

Zie boven; daarnaast moeten alle coaches zich eens in de 5 jaar herregistreren waarbij voldoende nascholing en daadwerkelijke werkervaring in de afgelopen 5 jaar de criteria zijn.

Hoe vind ik een coach in mijn omgeving?

Onder de button "zoek een coach" vindt u een overzicht van onze leden. U kunt ondermeer zoeken op stad, provincie, postcode, specialiteit. De diverse coaches presenteren zich en er zijn links naar hun eigen website of LinkedIn pagina.

Hoe loopt de aanmelding en kennismaking met een coach?

Onder de button "zoek een coach" vindt u een overzicht van onze leden. Daar vind u ook contactmogelijkheden met de coaches. De diverse coaches presenteren zich en er zijn links naar hun eigen website of LinkedIn pagina. Heeft u specifieke vragen en wilt u eerst contact met Coaches voor Medici, vul dan het contactformulier in of mail naar info@coachesvoormedici.nl

Wat bedoelt een coach met 'supervisie'?

Supervisie is een specifieke vorm van coaching. In de ziekenhuiswereld schept de term verwarring omdat hij daar refereert aan de begeleiding van een A(N)IOS door een staflid. Voor meer informatie over supervisie KLIK HIER

Wat kan de coach voor mijn intervisiegroep doen?

Bij intervisie komt een groep (6-8) artsen bijeen om lastige aspecten van hun werk te bespreken. CvM-coaches bieden begeleiding waardoor de inbreng volledig tot zijn recht kan komen en de bespreking voor álle deelnemers nuttig wordt.Daarbij wordt gebruik gemaakt van beproefde methodes ter bespreking van de ingebrachte casuïstiek. Vaak kunnen groepen na zo'n periode van begeleiding zelfstandig verder omdat ze zich de methode eigen hebben gemaakt. Voor meer informatie over begeleide intervisie KLIK HIER

Ik hoef geen hele serie gesprekken, ik wil gewoon eens sparren over iets praktisch, kan dat ook?

Belangrijk is dat het onderwerp valt binnen de deskundigheid van de coach. Denk aan zaken rond communicatie, samenwerken of 'persoonlijk functioneren' binnen het werk. Soms zijn één of enkele gesprekken al zo verhelderend dat de begeleiding daarmee klaar is.

Is coachen en supervisie niet gewoon een soort 'therapie'?

Het grote verschil is dat 'therapie' gaat over het 'privé domein', dus over niet werkgerelateerde zaken. In coaching is het werk vertrek- en eindpunt. Daarbinnen is uiteraard de relatie persoon-werk het onderwerp van gesprek: hoe doe ík dat? wat vind ík daarvan?

Wordt er door artsen veel gebruik gemaakt van 'coaching'?

Ja. Coaching is in de artsenwereld nog niet zo ingeburgerd als in de zakenwereld en in de politiek. Maar dit is aan het kenteren: steeds meer artsen zien het nut van het ontwikkelen van hun mogelijkheden op het niet strikt medisch-technische vlak: communicatie, samenwerking en professionaliteit zijn niet voor niks opgenomen in het competentieprofiel van de arts. Ontwikkeling van deze competenties geeft een completer en vooral ook plezieriger functioneren. Artsen zijn vrijwel zonder uitzondering enthousiast over gevolgde scholing en begeleiding op deze gebieden.

Wat zijn de kosten?

Binnen CvM bestaan geen prijsafspraken. Voor individuele coaching wordt o.h.a. een uurprijs van €100-€150 gerekend, voor begeleide intervisie moet gedacht worden aan ca €300 voor een groepssessie van 2 uur. Teamcoaching is vanwege voorbereiding en verslaglegging iets duurder; te denken valt aan ca €500,- per dagdeel.

Is coaching geaccrediteerd?

Voor huisartsen is coaching en supervisie (individueel of in groepsverband) door een coach van CvM geaccrediteerd als nascholing. Voor specialisten is individuele coaching en begeleide intervisie (dus in groepsverband) ook geaccrediteerd.

Hoe wordt 'Coaches voor Medici' gefinancierd, is het 'onafhankelijk'?

De organisatie draait volledig op contributies van leden, er bestaat geen enkele belangenverstrengeling.

Hoe is de relatie tussen 'coaching' en 'kwaliteit' van artsen?

Artsenorganisaties bewaken de kwaliteit van hun achterban. Daarvoor zijn specifieke instrumenten ontwikkeld. Zo nemen specialisten vaak deel aan een vorm van intercollegiale toetsing, IFMS ('Individueel Functioneren Medisch Specialist'). Voor huisartsen is 'IF-H' in ontwikkeling (Individueel Functioneren Huisarts). CvM heeft ervaring met deze kwaliteitsinstrumenten: wij organiseren intervisie voor appraisors en kunnen nagesprekken doen met appraisees. Ook zijn wij betrokken bij de IF-H ontwikkeling. Voor meer informatie IFMS vervolgtraject klik hier

Ik ben opleider, wat kan CvM betekenen voor mijn aios?

CvM heeft een vorm van begeleide intervisie ontwikkeld speciaal voor A(N)IOS in ziekenhuizen. Dit is een hoog gewaardeerde vorm van ervaringsgericht, vraaggestuurd onderwijs in communicatie, samenwerking en professionaliteit. CvM heeft inmiddels veel ervaring met dit onderwijs voor specialisten in opleiding (o.a. UMCU, SLZ Amsterdam, SLAZ Amsterdam, Flevoziekenhuis Almere, UMC Groningen, Tergooiziekenhuizen). U kunt ons benaderen voor inhoudelijk overleg hierover of voor een offerte. Daarnaast kunt u denken aan inzet van CvM voor individuele coaching als u specifieke problemen vaststelt in een van de relevante competenties uit de CANmeds, competenti2 (communicatie), 3 (samenwerken) of 7 (professioneel functioneren).

Is 'Coaches voor Medici' echt alleen voor artsen?

CvM werkt met het hele veld van de gezondheidszorg. Binnen de organisatie bestaat bijvoorbeeld ook ervaring met intervisie voor doktersassistentes en voor praktijkondersteuners.

Kan elke coach lid worden van dit netwerk?

Nee, de vereniging accepteert alleen leden die aan de instap eisen voldoen: een LVSC-gecertificeerde opleiding (bijv. NHG kaderopleiding) én specifieke ervaring in het medische veld. (LVSC is de grootste landelijke beroepsvereniging voor supervisoren en coaches)