loading
close
Loading.. new window reload
quote

Huisarts

U bent huisarts?

Dan werkt u in een snel veranderende werkelijkheid. Ketenzorg, praktijkaccreditatie, bezuinigingen op de zorg, zo maar een paar fenomenen. Intussen gaat de dagelijkse patiëntenzorg door. Uw praktijk is de laatste jaren (verder) veranderd in een bedrijf met werknemers. U moet jaargesprekken voeren en onderhandelen met de zorgverzekeraars. Er  wordt van u als goede arts verwacht dat u uw vak technisch beheerst én dat u goed communiceert, samenwerkt en leiding geeft. U bent in staat om bewust stil te staan bij uw professioneel functioneren.

Ook voor doktersassistentes en praktijkondersteuners

Inmiddels zijn er ook groepen doktersassistentes en POH'ers, die zich willen laten begeleiden door een coach. Onze coaches kennen het werkveld en de kwesties die er kunnen spelen. U kunt ons daarvoor inschakelen.

Coaches voor Medici

Het netwerk Coaches voor Medici bundelt de krachten van ruim 120 coaches met aantoonbare kennis en ervaring in het medische veld. Wij, de coaches, zijn zelf arts of psycholoog, mét een gecertificeerde, meerjarige coach-opleiding. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van huisartsen.
Wij weten wat er leeft binnen uw werkveld.

Aanbod

Wij bieden begeleiding binnen het brede gebied van uw professioneel functioneren. Dat kan gaan over communicatie en samenwerking met uw patiënten en collega’s, over leiding geven. Het kan ook gaan over hoe u met uw werkbelasting omgaat, balans werk-privé, loopbaanvragen etc. De begeleiding bestaat uit een aantal werkvormen.

 

Coaching

Vooral geschikt wanneer u als huisarts een specifieke vraag heeft.

LEES MEER >

Supervisie

Een uitstekende methode om, gedurende een afgebakende periode, in weerwil van alle drukte, prioriteit te geven aan aandacht voor uw persoonlijk professioneel functioneren.

LEES MEER >

Loopbaanbegeleiding

Een drie-gesprekken model, dat geschikt is om een pas op de plaats te maken.

LEES MEER >

Teamcoaching

Teams lopen soms goed, soms minder goed. Enig onderhoud helpt vaak.

LEES MEER >

Begeleide intervisie

Steeds meer huisartsen nemen deel aan een intervisiegroep.

LEES MEER >

 

Accrediteringspunten

De specifieke vraag is hierbij richtinggevend. Voor alle begeleidingsvormen kunnen accrediteringspunten worden aangevraagd.

Alle begeleidingsactiviteiten van Coaches voor Medici voor huisartsen leveren accrediteringspunten op voor de betreffende huisarts: 1 punt per uur.

Voor de accreditering van de begeleiding van medisch specialisten zijn wij in gesprek met de verschillende wetenschappelijke verenigingen. In de tussentijd kan per coachingstraject accreditering worden aangevraagd, waarbij het niet zeker is of deze wordt toegekend.