loading
close
Loading.. new window reload
quote

IFMS vervolgtraject

Veel medisch specialisten doen mee aan het project IFMS (project Individueel Functioneren Medisch Specialisten).   

Dit project voorziet in gestructureerde feedback aan de medisch specialist. De medisch specialist verwerkt de feedback tot een persoonlijk ontwikkelplan. Evaluatie van het IFMS project (proefschrift Karlijn Overeem 2011) laat onder meer zien dat een follow-up gewenst is om voorgenomen veranderingen te ondersteunen. 

Coaches voor Medici biedt hiervoor een kort diagnostisch traject. In enkele gesprekken wordt duidelijk hoe de specialist in kwestie aan zijn of haar voornemen wil gaan werken en wat daarbij precies het doel is. Desgewenst kan hierbij een coachingstraject worden ingezet. Vaak is het diagnostisch traject al voldoende.

Genoemd proefschrift had nog een andere aanbeveling: de appraisors kunnen veel aan effectiviteit winnen door in begeleide intervisie hun ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Coaches voor Medici biedt hierbij ondersteuning.