loading
close
Loading.. new window reload
quote

Supervisie

Supervisie is een  begeleidingsmethode, individueel of in een kleine groep, die veel overeenkomsten toont met coaching. In de ziekenhuiswereld heeft het begrip supervisie een andere betekenis: de aios werkt onder 'supervisie' van het staflid. Dit is verwarrend en om die reden gebruiken we daar liever het begrip coaching hoewel dit dus niet echt synoniem is.

Supervisie is een uitstekende methode om, gedurende een afgebakende periode, in weerwil van alle drukte, prioriteit te geven aan aandacht voor uw persoonlijk professioneel functioneren. Dit resulteert vrijwel altijd in hernieuwde energie, nieuwe inzichten en praktische veranderingen in de wijze van praktijk voeren. 

Supervisie is een methode voor 'zelfsturend ervaringsleren

 • 'Zelfsturend' wil zeggen dat de supervisant in volstrekte vrijheid zijn of haar leerdoelen kiest.
 • 'Ervaringsleren' wil zeggen dat de werkervaring altijd het vertrekpunt is

De supervisant bepaalt dus zelf welke ervaring hij inbrengt. De bespreking is gericht op analyse van wat er precies gebeurd is en welke gedachten en gevoelens werden opgeroepen. Welke waarden en normen spelen een rol? Wat is hierover in algemene zin bekend? Wat vind ik daarvan? Wat wil ik? De antwoorden op deze vragen leiden  vaak tot een keuze om het gedrag bij te stellen en te gaan onderzoeken en ervaren wat dat oplevert. Deze  nieuwe ervaringen worden zo nodig weer verder onderzocht. Het onderstaande model (de leercirkel van Kolb) maakt dit onderzoek inzichtelijk.

Supervisie beoogt 'integratie op twee niveaus'

kolb

 • Integratie van denken, voelen en handelen binnen de persoon van de professional. Een goede afstemming leidt tot optimale prestaties en geeft energie.
 • Integratie van persoon, beroep en maatschappij: hoe verhoud ik mij tot de eisen die mijn beroepsgroep aan mij stelt? En hoe verhoud ik mij tot de eisen die de maatschappij aan mijn beroepsgroep stelt? Ook hier leidt een harmonieuze verhouding tot plezier in het werk en een goede beroepsuitoefening.

Het bespreken van een werkervaring kan dus leiden tot een nieuwe aanpak. Als het nieuwe gedrag meer in overeenstemming is met het denken en voelen is er een stap gezet in de integratie op twee niveaus.

Thema's die op deze wijze vaak in supervisie aan bod komen

 • Conflicten met patiënten, assistentes,verpleegkundigen, collega's
 • Werkdruk; balans werk-privé
 • Afgrenzen van verantwoordelijkheid en taken
 • Eisende en(of) agressieve patiënten of familie van patiënten
 • Zorg voor terminale patiënten, euthanasie
 • Feedback geven; leiding geven
 • Angst voor fouten 

Supervisie kan individueel of in groepjes van maximaal drie supervisanten plaatsvinden. Meestal tien tot twaalf bijeenkomsten eens in de twee weken. Individueel één uur, groepen twee uur.

Publicaties over supervisie voor medici vindt u onder de volgende links:

MC 2011'Neem jezelf eens onder de loep'
MC 2010 Supervisie aan AIOS Groningen
Tijdschrift voor coaching 2008: supervisie en intervisie in de geneeskunde
MC 2005 Supervisie aan Huisartsen

Een supervisor/coach vindt u via de knop 'Zoek een coach' rechts boven op de pagina.