loading
close
Loading.. new window reload
quote

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een kort "diagnostisch" traject gericht op klanten, die vragen hebben over de (on)tevredenheid, die zij in hun werk ervaren. U maakt een pas op de plaats en onderzoekt samen met de begeleider hoe het zit met uw plezier in het werk, de balans werk-privé en wat er nodig is om het leuk te houden of leuker te maken. 

Wanneer er vragen zijn over het omgaan met werkdruk, het voorkomen van werkstress of het wijzigen van de koers in de loopbaan is een loopbaanbegeleiding of -screening aan te bevelen. 

Deze loopbaanbegeleiding bestaat uit drie tot vier gesprekken. Aan de hand van vragenlijsten analyseert u samen met de begeleider hoe tevreden u bent over uw werksituatie en welke factoren in die (on)tevredenheid een rol spelen. 

De begeleiding wordt afgerond met een advies over vervolgmogelijkheden:  een cursus, een supervisie- of coachingstraject, een preventieplan voor burnout, burnoutbegeleiding of reïntegratiebegeleiding. Vaak is er geen vervolg nodig en hebben de gesprekken voldoende duidelijkheid gegeven om zonder begeleiding verder te kunnen.