loading
close
Loading.. new window reload
quote

EIF voor SO

Voor specialisten ouderengeneeskunde geldt bij herregistratie na 1 januari 2020, dat ze in de vijf jaar daarvoor moeten hebben deelgenomen aan een Evaluatie Individueel Functioneren (EIF). Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, heeft een, inmiddels geaccrediteerd, aanbod ontwikkeld dat vanaf 1 januari 2019 beschikbaar is. Het EIF gesprek met een coach staat centraal. Verenso heeft een aantal coaches van Coaches voor Medici  bijgeschoold inzake de procedure bij EIF, het werkveld van de specialisten ouderengeneeskunde en de specifieke uitdagingen binnen de langdurende intra- en extramurale zorg.