loading
close
Loading.. new window reload
quote

Over Coaches voor Medici

Coaches voor Medici is de nieuwe naam van een al meer dan 20 jaar bestaand netwerk van NHG-coaches. Sinds 1990 leidt het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG) artsen en psychologen op tot supervisor/coach. De gedachte daarachter was en is dat coaching in de medische setting iets anders is dan coaching in bijvoorbeeld het management of het onderwijs. 

Ervaring

In de medische beroepsuitoefening spelen specifieke omstandigheden en motieven een rol. Een coach kan daar beter op inspelen als hij/zij deze dynamiek aan den lijve heeft ondervonden of veel ervaring met deze beroepsgroep heeft. De door het NHG opgeleide en geregistreerde coaches voldoen aan deze voorwaarden. Zij zijn verenigd in de Vereniging van NHG-supervisoren en coaches. De circa 120 coaches hebben ruime ervaring met coaching, supervisie, begeleide intervisie en teamcoaching van huisartsen, a(n)ios, medisch specialisten en paramedici. De laatste jaren neemt hun werk, ook buíten de huisartsenwereld, sterk toe. Daarom hebben zij zich vanaf 2011 verenigd in het netwerk van Coaches voor Medici.

Alle CvM coaches hebben een gecertificeerde meerjarige coachingsopleiding voltooid én moeten zich elke vijf jaar herregistreren, waarbij voldoende nascholing en voldoende coachings-activiteiten de criteria zijn. Voor Reglement en Erkenningseisen voor registratie van supervisoren klik hier.