loading
close
Loading.. new window reload
quote

Paramedicus

U bent paramedicus, bijvoorbeeld verloskundige, fysiotherapeut of diëtist. U werkt als solist of in groepsverband. Uw aandacht ligt bij uw patiënten: deze wilt u de beste professionele behandeling geven. Daar gaat veel tijd en energie in zitten en intussen verandert de wereld waarin u werkt. Er wordt van u als professional verwacht dat u uw vak technisch beheerst.  Dat u goed communiceert, feedback geeft en ontvangt, goed samenwerkt, leiding geeft en om kunt gaan met conflicten. U bent in staat om bewust stil te staan bij uw professioneel functioneren.

Coaches voor medici

Het netwerk van Coaches voor Medici bundelt de krachten van ruim 120 coaches met aantoonbare kennis en ervaring in het medische veld. Wij, de coaches, zijn zelf arts of psycholoog, met een gecertificeerde, meerjarige coach-opleiding. Wij hebben ruime ervaring met het begeleiden van professionals in de zorg. 

Aanbod

Wij bieden begeleiding binnen het brede gebied van uw professioneel functioneren. Dat kan gaan over communicatie en samenwerking met uw patiënten en collega’s, over leiding geven of krijgen. Het kan ook gaan over hoe u met uw werkbelasting omgaat, balans werk-privé, loopbaanvragen etc. De begeleiding bestaat uit een aantal werkvormen.

Coaching

Vooral geschikt wanneer u als professional een specifieke vraag heeft.

LEES MEER >

Supervisie

Een uitstekende methode om, gedurende een afgebakende periode, in weerwil van alle drukte, prioriteit te geven aan aandacht voor uw persoonlijk professioneel functioneren.

LEES MEER >

Loopbaanbegeleiding

Een kortdurende begeleiding, met het doel om een pas op de plaats te maken.

LEES MEER >

Teamcoaching

Teams lopen soms goed, soms minder goed. Enig onderhoud helpt vaak.

LEES MEER >

Begeleide intervisie

Steeds meer professionals in de zorg nemen deel aan een intervisiegroep

LEES MEER >

Accrediteringspunten

De specifieke vraag is hierbij richtinggevend. Voor alle begeleidingsvormen kunnen accrediteringspunten worden aangevraagd.

Alle begeleidingsactiviteiten van Coaches voor Medici voor huisartsen leveren accrediteringspunten op voor de betreffende huisarts: 1 punt per uur.

Voor de accreditatie van de begeleiding van medisch specialisten zijn wij in gesprek met de verschillende wetenschappelijke verenigingen. In de tussentijd kan per coachingstraject accreditering worden aangevraagd, waarbij het niet zeker is of deze wordt toegekend.