loading
close
Loading.. new window reload
quote

Teamcoaching

 

In de gezondheidszorg werkt vrijwel iedereen in een team. Groot of klein, met of zonder manager. Een huisarts en zijn assistente(s) vormen een team. Een groepspraktijk met assistentes en praktijkondersteuner is een team en een specialistenmaatschap eveneens. De meeste teams vergaderen regelmatig. Het gaat dan vaak over de praktische taakverdeling: wat moet er gedaan worden en wie doet wat? Minder vaak gaat het over de samenwerking zélf, de onderlinge communicatie, de visie van waaruit men werkt. En weinig teams spreken gemakkelijk over onderlinge irritaties of andere problemen in de samenwerking. Hoewel iedereen genoeg voorbeelden kent van probleemteams, gaan we er toch steeds weer van uit dat ons eigen team vanzelf wel goed blijft functioneren, zo lang iedereen maar deskundig en gemotiveerd is. De werkelijkheid is dat er in teamsamenwerking met enige regelmaat geïnvesteerd moet worden, want samenwerken vraagt onderhoud. Een teamcoach kan daar een rol in spelen.

Doelen van teamcoaching  

Doelen van de begeleiding door een teamcoach zijn bijvoorbeeld: verbeteren van de onderlinge communicatie, oefenen met het geven en ontvangen van feedback, beter benutten van de diverse kwaliteiten van de teamleden, ontwikkelen van een gezamenlijke visie op het (samen) werken, vorming van een HOED of ander nieuw samenwerkingsverband, of problemen in de samenwerking oplossen (onbevredigend verlopende vergaderingen, verminderde inzet van collega’s, irritaties, conflicten). De begeleiding van een teamcoach kan zich dus richten op teambuilding, visieontwikkeling en conflictbegeleiding/mediation.

Hoe werkt de teamcoach?

De teamcoach kan op verschillende manieren met een team werken, afhankelijk van het doel van de coaching. De coaching kan bestaan uit een bijeenkomst feedbacktraining, of een dag visie-ontwikkeling in het kader van het versterken van de samenwerking. Als er problemen zijn in een team, bijvoorbeeld in de praktijkorganisatie, de cultuur in het team, of door de verschillende doelstellingen en visies van waaruit gewerkt wordt, zal de teamcoach in eerste instantie de vraag van het team verhelderen: Wat speelt er precies en wat wil men daarmee? Na deze intake doet de teamcoach een begeleidingsvoorstel. De begeleiding door een teamcoach kan, afhankelijk van de vraag, kort of langer duren. Dat wordt in overleg afgesproken. 

Voor wie werkt de teamcoach?

Teamcoaching is bedoeld voor elk samenwerkend team. CvM teamcoaches zijn gericht op samenwerkingsverbanden van huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen, fysiotherapeuten en andere disciplines in de gezondheidszorg.

Teamcoach nodig?

U kunt de teamcoach rechtstreeks benaderen via de button 'Zoek een coach' rechtboven op de pagina. Alleen de coaches die dit apart vermelden zijn ook teamcoach. De omvang, duur en tijdstippen van de teamcoaching worden in onderling overleg afgesproken. Het tarief van de teamcoach bedraagt gemiddeld € 150,- per uur.

Accreditatie

Teamcoaching door een CvM erkende teamcoach wordt voor huisartsen altijd geaccrediteerd. Elk uur wordt gehonoreerd met één nascholingspunt. Voor medisch specialisten kan dit worden aangevraagd,